W związku z wejściem w życie 4 kwietnia 2011 r. ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz.235), Gmina Miasta Ozorkowa publikuje Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.