Do  zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

1.        zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2.        kontrola informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,

3.        przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

4.        opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

5.        szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

6.        realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).