ZESPÓŁ WYBORCZY - dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za organizację wyborów w mieście - Zenona Dolewka - 501 437 016, 42 710 31 40, 42 710 31 31

Agata Kaźmierczak - 42 710 31 40, 42 710 31 31

Koordynator ds. obsługi informatycznej - Michał Sas - 502 460 867