Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej

w Ozorkowie, kadencja 2018-2023

 

I. Komisja Budżetu i Finansów

1. radny Kamil Zdziarski - przewodniczący,

2. radny Tomasz Adamczewski - wiceprzewodniczący,

3. radny Paweł Andrzejczak,

4. radny Andrzej Kowalski,

5. radna Małgorzata Kuropatwa.

  

II. Komisja Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska

      i Bezpieczeństwa Publicznego

1. radny Kamil Witczak - przewodniczący,

2. radny Michał Małysa - wiceprzewodniczący,

3. radna Małgorzata Eljasik,  

4. radna Magdalena Michalak,

5. radny Grzegorz Tomczak.

 

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

1. radny Roman Kłopocki - przewodniczący,

2. radna Małgorzata Eljasik - wiceprzewodnicząca,

3. radny Tomasz Adamczewski,

4.  radna Karolina Kręcikowska,

5. radna Małgorzata Kuropatwa,

6. radna Magdalena Michalak,

7. radny Dariusz Plaskota.

 

IV. Komisja Rewizyjna

1. radny Michał Małysa - przewodniczący,

2. radny Kamil Zdziarski - wiceprzewodniczący,

3. radny Paweł Andrzejczak,

4. radny Roman Kłopocki,

5. radny Andrzej Kowalski,

6. radny Kamil Witczak.

  

 

 V. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. radna Daria Bakuła - przewodnicząca,

2. radny Paweł Andrzejczak - wiceprzewodniczący,

3. radny Kamil Zdziarski.