* dzialalnosc gospodarcza

* ustawa o swobodzie dzialalnosci gospodarczej

* przepisy wprowadzajace ustawe o swobodzie dzialalnosci gospodarczej


* zgloszenie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej - wniosek

* zgloszenie likwidacji dzialalnosci gospodarczej - wniosek

* przydatne adresy