Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie

Pan Piotr Banasiak

Tel. 42 710-31-31

Email: banasiak.p@umozorkow.pl