Do  zadań Radcy prawnego należy:

1.        opiniowanie spraw bieżących, w szczególności:

-          projektów umów i porozumień

-          projektów uchwał /w tym  aktów prawa miejscowego/ i zarządzeń,

2.        obsługa prawna Urzędu, Burmistrza i Rady,

3.        zapewnienie obsługi  prawnej posiedzeń Rady,

4.        sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Burmistrza i wydziałów

5.        reprezentowanie Burmistrza  przed sądami i organami administracyjnymi,